dilluns, 21 de novembre de 2011

La descripció

La descripció és un mode que pretén representar persones, animals, objectes, paisatges, etc. Es poden descriure tots els aspectes de la realitat, tant concrets com abstractes.
Per mitjà de les seqüències descriptives es proporcionen informació i característiques diferents dels objectes.

-Hi ha dues classes de descripció:
 • Descripció objectiva: l'autor té una actitud imparcial davant de l'objecte descrit, es limita a descriure amb la major objectivitat i precisió possibles, les característiques que millor el defineixen. És característica dels texts acadèmics i científics.
 • Descripció subjectiva: l'autor reflecteix el que li suggereix personalment l'objecte que descriu. Té una gran càrrega subjectiva, amb una finalitat estètica.
- Estructura dels textos descriptius: tres procediments ordenats:

 1. Establiment del tema
 2. Caracterització
 3. Relació amb el món exterior
- Per la realització correcte d'una descripció fa falta:
 • Idear (explorar la situació): cal seleccionar les paraules precises que ens permetin imaginar l'objecte de la descripció. És per això que és essencial explorar la situació.
 • Ordenar (esquema estructural)
 • Textualitzar (redacció del text)
- La descripció es pot expressar de formes diferents:

 • Escrita, com per exemple en poesia.
 • Visual, en imatges.
 • Cançons.


Qui ets tu?
Per posar en pràctica la descripció vam fer a classe de COED una activitat anomenada "Qui ets tu?". Consistia en descriure a una persona en una imatge, amb algun tret característic a ressaltar i una frase que ho corrobores.

La meva imatge descriptiva va ser la següent:

Aquesta activitat i d'altres són de gran utilitat per fomentar la nostra capacitat descriptiva, aspecte molt important en la vida diària, ja que gran part del temps ens veiem en la necessitat de descriure el que passa al nostre entorn. L'activitat "Qui ets tu?" és una forma de practicar la descripció d'una forma més dinàmica i que ha ajudat als alumnes a pensar i que es coneguin més entre ells.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada