dilluns, 21 de novembre de 2011

Diferències i relacions entre oral i escrit

Com bé hem pogut veure a l'entrada anterior de les quatre habilitats lingüístiques, hi ha canal oral i canal escrit. A continuació podrem veure les diferències i relacions entre ambdues.
En conclusió, l’escrit presenta un conjunt de característiques contextuals i textuals pròpies, diferents de l’oral; per tant, l’escriptor ha d’utilitzar recursos lingüístics distints.
Relació
La relació oral-escrit ha estat concebuda de forma molt diferent al llarg de la història; per las medievals l'escrit era molt més important que l'oral, en canvi, tot el contrari en la generació del s.XX.
Entre els autors que han estudiat la relació de l'escrit amb l'oral:

  • Gérard Vigner (1982):

L’ESCRIT TRADICIONAL
L’ESCRIT, CODI SEGON
L’ESCRIT, LLENGUA
- L’escrit és l’objecte exclusiu d’aprenentatge.
-      Es refusa qualsevol model oral.
-       Mètodes gramatical i de traducció.
-       L’oral és l’objecte primer i primordial.
- S’aprèn l’escrit per transcriure l’oral.
-       Mètodes àudio-visuals.
- L’oral i l’escrit són autònoms.
-     S’aprèn a comprendre i produir textos orals i escrits.
-  Enfocament comunicatiu.
Vigner defensa l’última concepció ( l’escrit, llengua) perquè afirma que l’escrit no depèn de l’oral. Afirma que des dels seus orígens l’escrit va ser destinat per emmagatzemar informacions i no pas per enregistrar la paraula. 

  • Leonard F.M.Scinto (1986):

Tant Vigner com Scito defensen l’autonomia de l’escrit respecte a l’oral.


Una vegada realitzada aquesta síntesi, puc extreure que tant l'oral com l'escrit són fonamentals en el nostre procés d'aprenentatge.
Tot i que de vegades es classifiquen com autònoms i que tenen característiques ben diferenciades, com bé hem pogut veure en el primer esquema d'aquesta entrada, crec que mantenen una estreta relació i que en part es complementen.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada