dijous, 24 de novembre de 2011

SAE- El museu de la xocolata


El passat diumenge 20, vam realitzar una sortida al museu de la xocolata com activitat de la setmana d’activitats extraordinàries.

El museu de la xocolata a Barcelona esta situat al carrer Comerç, 36.  El museu ens permet fer un recorregut pels orígens de la xocolata, la seva arribada a Europa i també conèixer les seves qualitats, com ara medicinals, afrodisíaques i el seu valor nutritiu. 

Pel que fa a les activitats adreçades a les escoles trobem una àmplia oferta de tallers, adreçats a nens entre 3 i 16 anys. 


Aquests tallers estan orientats a grups escolars que durant la setmana volen realitzar alguna activitat cultural i didàctica fora de les instal·lacions escolars. El Museu de la Xocolata ofereix les següents opcions:
ARTISTES DE LA XOCOLATA
 • Edat: de 4 a 12 anys
 • Activitat: taller
 • Descripció: creació d’una figura de xocolata a partir de l’explicació d’un professional sobre les característiques i la manipulació de la xocolata.
 • Horari: de dilluns a dissabte, de 10 a 19h. Diumenges i festius de 10 a 15h
 • Duració: 1h
 • Preu: 6.95 € per persona
 • Observacions: és necessària inscripció prèviaEL MÓN DOLÇ DE LA XISPETA DE CACAU
 • Edat: de 3 a 6 anys
 • Activitat: visita dinamitzada
 • Descripció: La Xispeta de Cacau ens endinsarà en el món màgic de la xocolata a través del conte i del joc.
 • Horari: de dilluns a dissabte, de 10 a 19h. Diumenges i festius de 10 a 15h
 • Duració: 1h
 • Preu: 6.95 € per persona
 • Observacions: és necessària inscripció prèviaFES DE PASTISSER
 • Edat: de 6 a 12 anys
 • Activitat: taller
 • Descripció: aprenentatge de les nocions bàsiques de la pastisseria per a elaborar les primeres postres
 • Horari: de dilluns a dissabte, de 10 a 19h. Diumenges i festius de 10 a 15h
 • Duració: 2h
 • Preu: 16 € per persona
 • Observacions: és necessària inscripció prèvia


A part de les activitats escolars, el Museu de la Xocolata ofereix també la possibilitat de realitzar visites guiades en grups o celebrar festes d’aniversari a les seves instal·lacions durant tota la setmana.

VISITA GUIADA
 • Edat: a partir de 16 anys
 • Activitat: altres
 • Descripció: visita al Museu amb una guia que profunditza en l’origen del cacau, tradicions catalanes o figures de xocolata exposades al Museu.
 • Horari: de dilluns a dissabte, de 10 a 19h. Diumenges i festius de 10 a 15h
 • Duració: 1h
 • Preu: 5.50 € per persona
 • Observacions: és necessària inscripció prèvia


QUIN CACAU!! (Festa d’aniversari)


Edat: de 4 a 12 anys
Activitat: visita dinamitzada
Descripció: taller sobre la xocolata, visita dramatitzada al Museu i berenar amb xocolata i melindros
Horari: de dilluns a dissabte, de 10 a 19h. Diumenges i festius de 10 a 15h
Duració: 2,00 h
Preu: 16 € per persona ( en el cas de voler un pastís amb la fotografia del nen/a, el preu serà de 18.50 € )

A continuació podrem veure una presentació realitzada per nosaltres, amb diverses imatges d’escultures fetes amb xocolata que es troben al museu:

Com a conclusió desprès d'haver realitzat aquesta visita creiem que és una dinàmica força positiva pels nens, ja que els permet experimentar i desenvolupar la seva imaginació. 
No obstant això, cal dir, que no ens van explicar res sobre les activitats en concret. La informació l'hem hagut d'extreure d'internet, i volíem remarcar, que en aquest aspecte l'atenció va ser una mica fluixa. És un museu petit que es veu molt ràpidament.

Metàfores

Charles Crook ha plantejat quatre models d'ús i els ha formulat en quatre metàfores on explica com les TIC ens poden ensenyar o com ens pot ajudar a aprendre en funció del paper que ha de jugar l'ordinador.

A partir d'aquestes quatre metàfores agafaré dos i les relacionaré amb activitats realitzades a GITIC.

METÀFORA TUTORIAL I METÀFORA DE LA CONSTRUCCIÓ
1. La primera metàfora tutorial: l'ordinador com a tutor, fa referència al programari del model tradicional --> L'ordinador tutoritza el procés d'aprenentatge realitzat pel nen.
Aquesta utilització de l'ordinador com a tutor es troba en la capacitat que té la màquina per reproduir alguns aspectes de la relació entre el docent i l'alumne. 
La interacció d'ordinador-alumne seria: l'ordinador inicia, l'alumne respon i l'ordinador avalua.
En la creació de programes tutorials es té en compte:
 • La individualització del procés d'aprenentatge
 • La presentació d'informació que ajudi l'alumne a avançar.
Un exemple d'aquest tipus de programa seria Entrena't per llegir o bé les activitats de JClic.
2. La segona metàfora de la construcció: l'ordinador com a alumne, podem veure qe fomentat tot ho contrari de la metàfora anterior, aquesta fa referència a una visió en l'ús educatiu de l'ordinador centrat en l'alumne. L'alumne controla la màquina, no a l'inrevés.
Una vegada hem captat les idees principals de cada metàfora:

- La primera metàfora la podríem relacionar amb JClic
  • JClic: es basa en la creació, realització i avaluació d'activitats educatives multimèdia.
      Els objectius d'aquest programa són:

   • Fer que els nens juguin i es diverteixin alhora que aprenen.
   • Fer possible l'ús d'aplicacions educatives multimedia directament des de Internet.
   • Ampliar la cooperació e intercanvi de materials entre escoles i educadors de diferents paisos i cultures, facilitant la traducció i adaptació tant del programa com de les activitats creades.
   • Recogir les sugerencies de millores i ampliacions que els usuaris han enviat.
- I la segona metàfora amb Scratch, que el trobarem definit i explicat d'una forma més clara i entenedora a la següent entrada d'aquest bloc: http://taniabernal.blogspot.com/search/label/Scratch

dilluns, 21 de novembre de 2011

Scratch


Scratch és una programa creatiu que té com a finalitat ensenyar les bases de la programació d'una forma senzilla, però pensat per als nens, per ensenyar-lis com funciona la programació fent animacions. És una forma d'adquirir coneixements de manera dinàmica on els nens es diverteixen, ja que en part aprenen creant els seus propis jocs.
El funcionament del programa es basa en indicar accions que volem que faci l'objecte. Podem fer que es mogui, que canviï de forma, com també suprimir sons. Scratch permet introduir tantes peces com vulguem. Totes aquestes accions es fan de la forma més senzilla, i fonamenta la creativitat del nen.A continuació deixo AQUÍ una entrevista a nens d'Escoles on es fa servir Scratch.

Scratch crec que és una forma positiva d'introduir als nens al món de les TIC, i ensenyar-lis una base de llenguatge de programació, que els serà molt útil durant la seva etapa escolar i d'aprenentatge.

La descripció

La descripció és un mode que pretén representar persones, animals, objectes, paisatges, etc. Es poden descriure tots els aspectes de la realitat, tant concrets com abstractes.
Per mitjà de les seqüències descriptives es proporcionen informació i característiques diferents dels objectes.

-Hi ha dues classes de descripció:
 • Descripció objectiva: l'autor té una actitud imparcial davant de l'objecte descrit, es limita a descriure amb la major objectivitat i precisió possibles, les característiques que millor el defineixen. És característica dels texts acadèmics i científics.
 • Descripció subjectiva: l'autor reflecteix el que li suggereix personalment l'objecte que descriu. Té una gran càrrega subjectiva, amb una finalitat estètica.
- Estructura dels textos descriptius: tres procediments ordenats:

 1. Establiment del tema
 2. Caracterització
 3. Relació amb el món exterior
- Per la realització correcte d'una descripció fa falta:
 • Idear (explorar la situació): cal seleccionar les paraules precises que ens permetin imaginar l'objecte de la descripció. És per això que és essencial explorar la situació.
 • Ordenar (esquema estructural)
 • Textualitzar (redacció del text)
- La descripció es pot expressar de formes diferents:

 • Escrita, com per exemple en poesia.
 • Visual, en imatges.
 • Cançons.


Qui ets tu?
Per posar en pràctica la descripció vam fer a classe de COED una activitat anomenada "Qui ets tu?". Consistia en descriure a una persona en una imatge, amb algun tret característic a ressaltar i una frase que ho corrobores.

La meva imatge descriptiva va ser la següent:

Aquesta activitat i d'altres són de gran utilitat per fomentar la nostra capacitat descriptiva, aspecte molt important en la vida diària, ja que gran part del temps ens veiem en la necessitat de descriure el que passa al nostre entorn. L'activitat "Qui ets tu?" és una forma de practicar la descripció d'una forma més dinàmica i que ha ajudat als alumnes a pensar i que es coneguin més entre ells.

Diferències i relacions entre oral i escrit

Com bé hem pogut veure a l'entrada anterior de les quatre habilitats lingüístiques, hi ha canal oral i canal escrit. A continuació podrem veure les diferències i relacions entre ambdues.
En conclusió, l’escrit presenta un conjunt de característiques contextuals i textuals pròpies, diferents de l’oral; per tant, l’escriptor ha d’utilitzar recursos lingüístics distints.
Relació
La relació oral-escrit ha estat concebuda de forma molt diferent al llarg de la història; per las medievals l'escrit era molt més important que l'oral, en canvi, tot el contrari en la generació del s.XX.
Entre els autors que han estudiat la relació de l'escrit amb l'oral:

 • Gérard Vigner (1982):

L’ESCRIT TRADICIONAL
L’ESCRIT, CODI SEGON
L’ESCRIT, LLENGUA
- L’escrit és l’objecte exclusiu d’aprenentatge.
-      Es refusa qualsevol model oral.
-       Mètodes gramatical i de traducció.
-       L’oral és l’objecte primer i primordial.
- S’aprèn l’escrit per transcriure l’oral.
-       Mètodes àudio-visuals.
- L’oral i l’escrit són autònoms.
-     S’aprèn a comprendre i produir textos orals i escrits.
-  Enfocament comunicatiu.
Vigner defensa l’última concepció ( l’escrit, llengua) perquè afirma que l’escrit no depèn de l’oral. Afirma que des dels seus orígens l’escrit va ser destinat per emmagatzemar informacions i no pas per enregistrar la paraula. 

 • Leonard F.M.Scinto (1986):

Tant Vigner com Scito defensen l’autonomia de l’escrit respecte a l’oral.


Una vegada realitzada aquesta síntesi, puc extreure que tant l'oral com l'escrit són fonamentals en el nostre procés d'aprenentatge.
Tot i que de vegades es classifiquen com autònoms i que tenen característiques ben diferenciades, com bé hem pogut veure en el primer esquema d'aquesta entrada, crec que mantenen una estreta relació i que en part es complementen.

El llenguatge i les llengües

El llenguatge no només són les llengües, és molt més que això. Tot llenguatge humà, indistintament de la llengua que sigui, està format per senyals, ja que si no seria impensable la seva existència. Gràcies a les senyals podem transmetre informació, que són de gran utilitat alhora de la relació entre l'emissor i el receptor.
El llenguatge és més que un mitjà de comunicació. La majoria de persones es comuniquen mitjançant la llengua, utilitzen el llenguatge d'una forma innata. Aquest llenguatge s'organitza en diferents nivells i fa falta creativitat. Només els éssers humans tenen la capacitat de tenir una expressió verbal para les il·limitades situacions, sensacions, idees,... del dia a dia i poden fer referència a coses que no estan presents.

Hi han diversos elements:

 1. Amb la llengua organitzem el nostre entorn i classifiquem les nostres percepcions en diversos graus d'abstraccions; gràcies a aquesta característica podem reduir la il·limitada varietat de percepcions que tenim, a un nombre limitat de tipus d'objectes, i com a conseqüència fer que la comunicació sigui possible entre els éssers humans. Per tant, tot ésser humà posseeix aquesta capacitat d'abstracció.
 2. Amb el llenguatge i el pensament, on es creu que a través del llenguatge som capaços de pensar. No queda clar si és més important la intel·ligència o bé el llenguatge en el desenvolupament del pensament, però sí que la seva unió és complementària per a l'evolució de la persona. En conseqüència al llenguatge s'ha considerat com l'element fonamental per a la creació de l pensament, el qual ens permet accedir al discurs abstracte.
 3. El llenguatge i la memòria, tot i que existeix la memòria olfactiva, la tàctil o la visual, el llenguatge és la base fonamental per a la memòria, tant la col·lectiva, recordant llocs, històries o tradicions d’un poble, com la individual, on és fonamental en la formació de la personalitat.
 4. Llenguatge i autoexpressió; el llenguatge, a més de ser un instrument de comunicació, ens permet l’autoexpressió, és a dir, el discurs intern on podem expressar-nos o reflexionar a través de moviments musculars sense arribar a pronunciar les paraules. Totes les expressions humanes tenen una traducció en el llenguatge, però no tota expressió lingüística pot ser traduïda al llenguatge visual.
En conclusió, podem definir el llenguatge com el mitjà de comunicació més ampli que coneixem i l’element principal que ens forma com a éssers humans. A més, ens permet estructurar les nostres experiències personals, i és la base de la constitució del pensament i el suport de la memòria. I finalment, el llenguatge ens permet expressar-nos lliure i interiorment amb nosaltres mateixos.

 Quatre habilitats lingüístiques:

 • Escoltar
Comprendre un missatge a partir d'engegar un procés cognitiu de construcció de significat i d'interpretació d'un missatge o discurs pronunciat oralment.
Característiques de ser un bon oient:
  • Tenir un paper actiu i participatiu.
  • Demana un respecte per l'emissor i les seves idees.
  • Demana ser objectiu per intentar entendre que vol dir l'altre.
  • Sap descobrir els objectius i propòsits de l'orador.
  • Sap descobrir les idees principals, clau del missatge.
  • Sap reaccionar el missatge i parlar si és el cas quan acaba l'orador.

 • Parlar:
Expressar el nostre pensament a través de el llenguatge articulat de forma coherent, clara i amb correcció i adequació a la situació comunicativa.

 • Llegir:
És el procés a través el qual és compren un text escrit.
- Implicacions:
 1. Llegir és un procés actiu, el significat que un escrit té per qui el llegeix no és una replica del significat que l'autor la volgut donar, sinó que és una construcció pròpia que implica al text, als coneixements previs del lector i els objectius amb que s'enfronta el lector.
 2. Llegir és aconseguir un objectiu, sempre llegim per algun motiu, finalitat.  Aquests objectius poden ser molt variats i determinen el tipus de lectura, determina les estratègies que fem servir i determina el control que fem de la lectura.
 3. Llegir és un procés d'interacció entre qui llegeix i el text.
 4. Llegir és implicar-se en un procés de predicació i inferència continua, ja que qui llegeix formula una hipòtesis sobre el significat del text que llegirà, i a mesura que va llegint, va verificant les hipòtesis inicials i en va establint de noves.
 • Escriure:
És un procés mitjançant el qual es produeix un text escrit significatiu. Escriure va més enllà que posar lletres en un paper en blanc.
Implicacions:

  • Hem de tenir un procés complet de producció d'un text.
  • Hem de tenir en compte els aspectes formals, tan com els aspectes lingüístics i els aspectes discursius.

El llenguatge i les llengües són una part imprescindible en el nostre aprenentatge. Tenir clar que el llenguatge no és només les llengües,  ni un mitja de comunicació, és molt més que això.
Si ens centrem en les quatre habilitats lingüístiques, cal destacar que les quatre són igual d'importants, tot i que moltes vegades es fomenten unes més que d'altres.

El procés de composició escrita


- El model més complet del procés de composició és el presentat per Linda Flower i John R. Hayes (1981).
L'any 1996, J. Hayes el va actualitzar afegint-li un component actitudinal que incloïa les actituds i les emocions que ens mouen i ajuden a escriure.
- És el model més difós i aplicat a l'ensenyament.
- Aquest model descriu detalladament les diverses operacions intel·lectuals que realitza un autor per escriure un text.
- Està format per diversos processos i subprocessos mentals bàsics, organitzats jeràrquicament.

- Aquest model sosté que l'acte d'escriure està compost per:

 • La situació de comunicació: conté tots els elements externs a l'escriptor:
  • El problema retòric: conjunt de circumstàncies que fan que un subjecte decideixi escriure.  • El text: el que s'escriu, és la resposta o solució que es dóna a aquest problema. Una anàlisi correcta de tots els aspectes anteriors és el primer pas per a elaborar la solució del problema (text).
 • La memòria a llarg termini de l'escriptor: inclou els coneixements que l'escriptor posseeix registrats i emmagatzemats en el cervell, sobre:

  • Contingut temàtic.
  • L'audiència.
  • Les diferents estructures textuals que està utilitzant.
  • El traçat de les lletres.

Com a futurs mestre em de tenir en compte que com més petits siguin els alumnes, més escassos seran els coneixements que tindran emmagatzemats a la memòria; per aquest motiu la intervenció del mestre en el procés d'elaboració del text es imprescindible.

 • Tres processos bàsics:
1. Planificació: l'escriptor elabora una representació mental de el que vol escriure i com vol fer-ho.

  • Subprocessos: Generar, Organitzar i Formular objectius.
- En l'àmbit d'escolaritat, el procés d'escriptura es farà en grup, en veu alta (els nens aniran generant diferents idees), després es definiran els objectius, s'organitzarà el contingut del text, i mentrestant, el mestre pot anotar algunes dades o paraules a la pissarra.

2. Redacció: l'escriptor transforma les idees generades en un discurs intel·ligible i comprensible per al lector. En aquest procés es posen en funcionament una gran quantitat de coneixements:
  • compondre paraules.
  • organitzar mentalment el text.
  • components lèxics i sintàctics.
  • components de cohesió textual.

3. Revisió: l'escriptor rellegeix l'escrit i refà aquells aspectes que considera necessaris per a millorar el text. és un conjunt de revisions que es fan al llarg de tota la tasca d'escriptura:

  • Es valora: el contingut i l''assoliment d'aquests, la possibilitat de ser comprès pels lectors, la coherència, la cohesió, l'expressió lingüística general, l'estil, l'ortografia, etc.
  • Es compon de dos subprocessos: avaluació i revisió.

És bo saber que quan ens decidim per escriure un text no es pot escriure el primer que se'ns passa pel cap. Cal seguir un procés: el primer seria la planificació, saber el que es vol escriure i com. Després, una vegada ho tenim clar redactar, transformant les idees mentals en comprensible per al lector. I finalment, quan ja està el text redactat, fer una revisió per poder modificar o millorar allò que es cregui convenient.

Recitació

Miquel Martí i Pol (1929-2003), va ser un poeta, escriptor i traductor català dels més importants i popular del segle XX.
Per aquest mateix motiu vaig decidir realitzar la meva recitació el passat 14 de Desembre amb un dels seus poemes, anomenat "L'hivern".

"Estimo la quietud dels jardins  
i les mans inflades i vermelles dels manobres.

Estimo la tendresa de la pluja  
i el pas insegur dels vells damunt la neu.

Estimo els arbres amb dibuixos de gebre  
i la quietud dels capvespres vora l'estufa.

Estimo les nits inacabables  
i la gent que s'apressa sortint del cinema.

L'hivern no és trist:  
És una mica malenconiós,  
d'una malenconia blanca i molt íntima.

L'hivern no és el fred i la neu:  
És un oblidar la preponderància del verd,  
un recomençar sempre esperançat.

L'hivern no és els dies de boira:  
És una rara flexibilitat de la llum  
damunt les coses.

L'hivern és el silenci,  
és el poble en silenci,  
és el silenci de les cases  
i el de les cambres  
i el de la gent que mira, rera els vidres,  
com la neu unifica els horitzons  
i ho torna tot  
colpidorament pròxim i assequible."

Podreu trobar altres poemes AQUÍ


Com a reflexió d'aquesta activitat diferent a les altres una vegada finalitzada, m'he adonat que per la realització d'aquesta recitació feia falta més que memoritzar-la. Calia tenir cura de l'entonació, l'expressió, la veu, la mirada, la postura, la gesticulació,etc.
Valoro d'una forma positiva aquesta activitat perquè des de l'experiència personal torna a sortir reflectit que moltes vegades per molt que es preparin les coses després poden influir altres aspectes, com en el meu cas el control dels nervis. 
Poder fer una autoavaluació una vegada finalitzada la recitació és una forma d'autocorregir-se i assumir els errors que es puguin cometre.

dilluns, 14 de novembre de 2011

Google Sites

Google Sites és una aplicació online gratuita que permet crear pàgines webs d'una forma molt senzilla. Només fa falta seguir els següents passos:
1. Primerament l'usuari haurà de crear una compte Google Sites. Una vegada creada, haurà d'accedir, com bé podem observa a la següent imatge.


2. El següent pas és crear la pàgina web desitjada, introduint el nom d'aquesta i el tema del que tractarà.

3. Una vegada superta el pas anterior ja tindrem la nostra pàgina web creada:

4. Finalment, l'útim pas serà introduir tots aquells conceptes que vulguem i creiem necessaris per la nostre pàgina web. Això és farà editant la barra lateral de l'esquerra.
Google Sites té diverses característiques:
- No requereix codificació HTML.
-Té plantilles de disseny.
- Fàcil creació, tant la pàgina web en si, com el contingut d'arxius i multimèdia.
- Possibilitat de creació d'intranet, pàgines laborals, projectes, etc.
- Personalització de la web.
-Compatible amb tots els sistemes operatius.


Un exemple creat per mi a través de Google Sites seria el següent:

Després de veure el funcionament d'aquesta aplicació i les seves característiques, crec que és de gran utilitat en l'àmbit educatiu, tant des de el punt de vista del professor com del alumnat. Gràcies a Google Sites el professorat podrà disposar d'un lloc propi en la web on podrà emmagatzemar i organitzar aquells materials i continguts que voldrà transmetre, tant a l'aula amb els seus alumnes, com a la resta de professorat.  I si ens centrem des de el punt de vista dels alumnes, aquesta aplicació la podem utilitzar com a suport en les presentacions dels seus treballs.


dimecres, 2 de novembre de 2011

Cmap Tools

És un programa que ens permet la creació i edició de mapes conceptuals, on també podem afegir tot tipus de relacions i connexions, inserir imatges,... 
Gràcies a Cmap Tools podem plasmar les idees principals d'una forma ordenada i fàcil de recordar.
Cmap Tools disposa d'un sistema de compartició, on no només ens permet compartir el mapa conceptual amb altres companys, sinó que també poden editar-lo. Els arxius sempre estan sincronitzats en tots els equips.
Aquest programa està disponible en diversos idiomes, entre ells el castellà, i serveix per utilitzar-lo en ordinadors Windows, Linux i Mac.
Es pot descarregar d'una forma gratuita. 

Per a una explicació més detallada entrar AQUÍ

A què esperes per utilitzar Cmap Tools?

Personalment crec que aquest programa és de gran utilitat i més ara, en la nostra època d'estudiants, on adquirim molts coneixements i hem de realitzar molts projectes, els quals són importants poder organitzar-los d'una manera clara, això ho podrem fer a través d'un mapa conceptual que ens ofereix Cmap Tools. Que és una forma pràctica d'unir les idees principals per poder recordar-les amb major facilitat.


A continuació us mostraré un exemple de mapa conceptual creat gràcies a Cmap Tools, realitzat per mi i amb el contingut dels diversos programes i aplicacions utilitzats al llarg d'aquest semestre en la matèria de GiTIC.http://cmapspublic3.ihmc.us/rid=1JYSMX22C-285J9SB-VX8/GITIC.cmap

Anunci de publicitat: Oh brother!

Tot anunci de publicitat que podem veure tant en televisió, com en la ràdio o bé diaris i revistes, tenen una finalitat concreta d'atreure a l'audiència per tal de transmetre un missatge, moltes vegades amb un doble sentit que cal interpretar.
Aquest doble sentit no és pot veure en el primer cop de vista de l'anunci. Per poder analitzar correctament un anunci hi ha que fixar-se més enllà del missatge principal, del producte que es vol vendre. Cal fixar-se en els detalls com la música, la il·luminació, les imatges, l'entorn, l'escenari, etc.


Un exemple d'anunci seria el següent:
En el primer visionat d'aquest anunci podem captar clarament quin és el producte que s'ofereix i s'incita a vendre : Seat Altea XL.
Però si anem més enllà del simple producte, podrem observar que juguen amb un doble sentit. En aquest anunci intervé la relació entre el valor afectiu ( el monstre, "se alimenta del amor que le das"), amb el producte ( un cotxe més gran i ampli). Atrauen al públic amb una relació molt afectiva en la família, on es veu estimació entre ells i el monstre. Quan més estimació hi ha a la família i ells tenen amb el monstre, el monstre creix més, i per tant necessitarà més espai, que això duu a terme a un cotxe més gran (Seat Altea XL). Gràcies a aquest doble joc, arriben al seu propòsit d'oferir el producte que es vol vendre.

Tot això es possible gràcies a detalls que es tenen en compte quan es realitza un anunci: els diàlegs establerts, l'entorn on es desenvolupa l'anunci, la música i la seva velocitat, detalls que faciliten a l'espectador que s'adoni de l'acció, com per exemple en aquest cas podem observa primerament la comparació de les dents de la nena amb el monstre, o també uns ulls a la persiana que l'observen, o quan ell es veu reflectit en el mirall i pot veure la seva grandesa, etc.
Un anunci no és només allò que es percep a primera vista i el producte que es vol vendre, són molts més detalls, un conjunt de detalls.

Audacity

Audacity és un programa lliure i no només perquè és gratis, sinó també perquè proporciona una llibertat d'utilitzar, estudiar com funciona, millorar-lo i compartir-lo. Aquest permet gravar i editar so, d'una forma fàcil i eficaç.
Té diverses utilitats, com per exemple: convertir gravacions a so digital o CD, editar arxius MP3, canviar la velocitat o el to de la gravació, canviar el to sense modificar el temps, eliminar sorolls de fons, alterar les freqüències amb l'ecualitzador, ajustar els volums,importar i crear pistes, etc. Però l'acció principal és gravar.

-Audacity pot gravar àudio en directe utilitzant un micròfon, com també digitalitzar gravacions de cintes de casset, mini discos, etc.
-Pot crear pistes sobre d'altres ja existents per crear gravacions multipistes.
-Gravar un total de setze canals a la vegada.
-Es pot modificar el volum tant abans com després de la gravació. I també suavitzar el so amb l'opció de "envolvente".
Per descarregar aquest programa clicar AQUÍ

Aquest programa multimèdia com d'altres, són una gran ajuda alhora de realitzar suports audiovisuals per poder reforçar els nostres arguments i explicacions, com serà el cas del nostre futur laboral.
Tot i que mai s'ha d'abusar d'aquests suports tecnològics perquè cal tenir en compte que el principal transmissor a l'aula és el mestre, aquests són molt enriquidors.